Transfer/Przekaz

 

Performans trwa 3,5 godz. Jesteśmy w jednej z cel więzienia. Zamykamy drzwi, otwieramy okienko, przez które możliwa jest obserwacja.
Przepraszamy ziemię, która jest pomiędzy nami. Przepraszamy tak, jakby ta mała garstka była całą Planetą.
Przepraszamy ją dźwiękiem, emocjami, nie używamy słów. Przepraszamy jako ludzie.
Z czasem wchodzimy w rezonans przypominający medytację mnichów ze Wschodu.
Od drugiej godziny Ziemia daje nam odpowiedź. Zaczynamy układać  mandalę.

 

Performans last 3.5 hours. We are in one cell of the prison. Doors are closed. Observation is possible only through a small window.
We apologise the earth which is between us. We apologise as if this small piece of earth was the whole Planet.
We apologise with sounds, emotions, there are no words. We apologise as people.
With time we enter the resonance resembling meditation of monks from the east.
From the second hour of the action the Earth is given us an answer. We start building mandala.

 

Performance realised during Bergen PAB OPEN
fot. Bjarte Bjørkum

 

 

Ola_Kozioł_og_Suavas_Lewy_21
Ola_Kozioł_og_Suavas_Lewy_21
press to zoom
Ola_Kozioł_og_Suavas_Lewy_16
Ola_Kozioł_og_Suavas_Lewy_16
press to zoom