t v  p r z e p r a s z a m  -  t y l k o  d o b r e  w i a d o m o ś c i

 

15 Festiwal Experyment - Rynek Zbąszyń,12.07.15

 

W opozycji do tego co dziś oferuje nam telewizja, TV PRZEPRASZAM  na rynku w Zbąszyniu rozpoczęło jednogodzinny program informujący i afirmujący wszystko to, co pozytywne, szczere, dobre i szlachetne wydarzyło się w ostatnim tygodniu w miasteczku.

Zaproszeni do studia Zbąszynianie opowiadali nam o arcyważnych sprawach: o uśmiechu, który budzi rano, o podziękowaniu za jajecznicę, o miłości do żony, o byciu dumnym z córki, o tym jak to jest być prababcią, o roślinie z 14 kwiatami etc.

                                                      

                                                                                                                                                        zdj. Dorota Kolesińska

TV Przepraszam
TV Przepraszam
TV Przepraszam
TV Przepraszam
TV Przepraszam
TV Przepraszam
TV Przepraszam
TV Przepraszam