: in Cis Henrykowski   

 

Cis Henrykowski -  dom nr 293 we wsi Henryków Lubański niedaleko Lubania (Dolny Śląsk)

 

metakoncert

 

Dżwiękowy hołd składający się z dżwięków "cis" zagranych na melodyce, stojąc wewnątrz drzewa. Cis Henrykowski to najstarsze drzewo w Polsce. Według szacunków ma ok. 1300-1500 lat. Bytność tam to niezwykłe przeżycie. Próbujesz przyrownać tę ilość lat do jakiś historycznych wydarzeń i zdumiewasz się, Cis Henrykowski jest starszy od Polski. Jak zmieniało się powietrze i audiosfera wokół niego, ile zmian historycznych doznał świat, ile rządów i ideii powstało i upadło ?