O zgOdzie w przyrOdzie - finał warsztatu Świetlice Artystyczne, 2015

 

Audio-wizualny performance łaczacy wideo-animację, recyklofonię i działania parateatralne zrealizowany z dziećmi ze świetlicy Społecznie Zaangażowani w Łodzi na finał projektu Fundacji Działania -Świetlice Artystyczne.

 

O zgOdzie w przyrOdzie 2 - Koalicja miast ESK Wrocław, 2016

Jeden z cyklu warsztatów zorganizowanych przez Fundację Działania w ramach łódzkiej prezentacji programu Koalicja Miast dla Kultury/ESK 2016. Odbył się w Pracowni I Komuny Paryskiej 45 we Wrocławiu

 

 

 

 

Zwierzaki z planety Gieczno - Wędrowny Uniwersytet Dziecięcy, 2016

Efekt dwudniowych warsztatów przeprowadzonych w miejscowości Gieczno k.Łodzi.
Dzieci wykonały instrumenty ze śmieci, nagrały muzykę, stworzyły scenariusz i animację.

Podziękowania dla Kariny Madej za zaproszenie do projektu.
Działanie w ramach Wędrownego Uniwersytetu Dziecięcego. http://wedrowny.edu.pl/

 

 

 

fot.Piotr Bedliński
fot.Piotr Bedliński
fot.Piotr Bedliński
fot.Piotr Bedliński
fot.Piotr Bedliński
fot.Piotr Bedliński
fot.Piotr Bedliński

Recyklofonia - 21 Biennale Sztuki dla Dziecka, Poznań 2017.

Celem warsztatów było przygotowanie dzieci do odbioru i zrozumienia różnych rodzajów muzyki i sztuki oraz promowanie wśród nich postawy proekologicznej i anty-konsumpcyjnej.  Odbywało się to poprzez ćwiczenia słuchowe i radosną interakcję z audio-sferą otoczenia oraz na budowie i grze na „śmieciowych” instrumentach. Zamysłem było  również zachęcenie uczestników do muzykowania opartego na wesołej i swobodnej improwizacji, kształtowaniu wrażliwości artystycznej w oparciu o ekspresyjne pełne radości doświadczanie świata dźwięków.